Dwie Petycje

Petycje pod którymi Rada Osiedla Siekierki zbierała podpisy podczas wydarzeń plenerowych (Siekierkowskiej Majówki oraz Czerwcówki pod Kopcem) i wśród Siekierczan zostały złożone do warszawskiego Ratusza. Finalnie PETYCJA dotycząca likwidacji kopalni kruszyw zamknęła się w 33 listach zawierających 460 podpisów mieszkańców Siekierek, a PETYCJA dotycząca w sprawie modernizacji boiska szkolnego przy SP3 zamknęła się w 37 listach zawierających 533 podpisów mieszkańców Siekierek.