Modernizacja Bartyckiej

W poniedziałek 17 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem projektantów i przedstawicieli Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. Mieszkańcom został przedstawiony plan nowego wariantu ulic Bartyckiej i Nadrzecznej harmonogram zaplanowanych prac. Obecni na spotkaniu mieszkańcy bardzo zaangażowali się w sprawę i przygotowali przeanalizowane, szczegółowe i bardzo realne uwagi i postulaty. Rada Osiedla Siekierki zebrała te opinie, sugestie oraz wizje i na ich podstawie przygotowała, a następnie przekazała (1 lipca) stanowisko do: Prezydenta Soszyńskiego, Dyrekcji ZMiDu, Burmistrza Mokotowa i Rady Dzielnicy.