PETYCJA w sprawie Bartyckiej

W dniu 17 czerwca 2019 r. w DK „Dorożkarnia” odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące rozbudowy ul. Bartyckiej od ul. Czerniakowskiej do ul. Bananowej. I choć zorganizowane w gorącym czerwcowym czasie to spotkało się ono z dość liczną frekwencją mieszkańców, żywotnie zainteresowanych modernizacją ul. Bartyckiej. Siekierczanie z utęsknieniem czekają na – zapowiadany od dziesiątków lat – jej remont i modernizację będąc realnie i bardzo rzeczowo zorientowani w temacie.
Na wspomnianym spotkaniu przedstawiciele ZMID zaprezentowali projekt przebudowy ul Bartyckiej, który spotkał się z bardzo żywą i praktycznie jednomyślną reakcją wszystkich obecnych. I pragnę tu wyraźnie podkreślić, że nikt z obecnych w żadnym razie nie kwestionował potrzeby przebudowy/modernizacji ul. Bartyckiej – absolutnie WSZYSCY zgodnie wiedzą i potrzebują by ulica była wyremontowana i zmodernizowana i czekają na to już od ponad 20 lat. Różnice zdań pojawiły się przy tym, w jaki sposób i w jakim zakresie Bartycka powinna być zmodernizowana, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców oraz ruchu teoretycznie tranzytowego.
Wydawało się, że ostatnie 3 lata zbliżyły nas do remontu i modernizacji głównej siekierkowskiej arterii. Głośna społeczna akcja z petycją, pod którą zebraliśmy ponad 1000 podpisów, by Władze remontem się zajęły, bo mieliśmy dość „Morza Bartyckiego”. I w wyniku bardzo aktywnych działań Prezydenta Michał Andrzej Olszewski i jego zespołu – udało się odblokować budowę Czerniakowskiej Bis, odnowić nawierzchnię ul. Bartyckiej i Polskiej i wreszcie wpisać do WPF remont ul. Bartyckiej. Wydawało się, że zaczniemy doganiać infrastrukturalną cywilizację, ale okazało się niestety, że w przypadku projektowania „nowej” Bartyckiej kompletnie zignorowano potrzeby mieszkańców.
Wydaje się, że zarządzający inwestycjami drogowymi przyjęli, bez żadnych konsultacji z mieszkańcami projekt „dwupasmowej autostrady”. Takie odczucie towarzyszyło wszystkim uczestnikom czerwcowego spotkania informacyjnego i takie też przeświadczenie zapanowało w całej niemal społeczności, która zaczęła to komentować, spotykać się i lokalnie debatować.

Rada Osiedla Siekierki uwzględniając realne sugestie i wskazania mieszkańców przygotowała PETYCJĘ do Prezydenta Miasta ROBERTA SOSZYŃSKIEGO, apelując o uwzględnienie przedstawionych siekierkowskich sugestii, urealnienia projektu i jego sprawnej realizacji. Rozpoczęta została akcja zbierania podpisów. Gorąco zachęcamy i liczymy na aktywne włączenie się mieszkańców w zbiórkę podpisów pod petycją. Przygotowaliśmy druki formularzy wraz treścią petycyjną. Można je pobierać i prowadzić zbiórkę w swoim najbliższym/sąsiedzkim otoczeniu. Działając aktywnie i zbiorowo mamy szansę na większy i skuteczny efekt. Wszystkich chętnych do włączenia się w akcję prosimy o kontakt e-mail’owy: radaosiedla@siekierki-reaktywacja.pl lub tel. 602-120-554


Owocem tego jest niniejsza PETYCJA