Petycja złożona

Petycja – w sprawie uwzględnienia zmian dotyczących projektu przebudowy/modernizacji ul. Bartyckiej, urealnienia projektu i sprawnej jego realizacji – pod którą Rada Osiedla Siekierki i aktywni mieszkańcy Siekierek zbierali podpisy przez minione 2 miesiące została złożone (29 listopada 2019 r.) do warszawskiego Ratusza. Finalnie PETYCJA zamknęła się w 68 listach zawierających 847 podpisów mieszkańców. Treść niniejszej petycji została opublikowana także w Internecie na stronie www.petycjeonline.com, uzyskując tam ponad 600 podpisów poparcia.