Koniec I. kadencji

14 czerwca br. dobiegła końca I-sza kadencja Rady Osiedla Siekierki – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów, która przez 4 minione lata re-prezentowała lokalną społeczność.

26 stycznia 2016 r. na mocy uchwały nr XIX/122/2016 Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zostało utworzone Osiedle Siekierki. Następnie w zarządzonych na 22 maja 2016 r. lokalnych wyborach wybrani Członkowie Rady Osiedla Siekierki W skład Rady Osiedla I-szej kadencji (na lata 2016-2020): weszli Renata Wardecka (przewodnicząca), Grzegorz Arent (wiceprzewodniczący) Izabela Wasilewska-Kośla (sekretarz), Adam Górka, Tadeusz Grzelec, Robert Mendelewski, Krzysztof Lewandowski, Ryszard Ostaszewski, Irena Rocka-Januszko, Stanisław Stykowski, Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa.
Podczas 4 lat tej I-szej kadencji Rada Osiedla starała się z pełnym zaangażowaniem realizować określone statutem zadania i obowiązki służąc i działając w interesie mieszkańców. W czasie tych minionych 4 lat Rada Osiedla odbyła 34 posiedzenia w których na jej zaproszenie uczestniczyli Radni Dzielnicy, Przedstawiciele Służb (Policji, Straży Miejskiej), a nadto sami Siekierczanie. Ponadto równocześnie przeprowadzone były (przez Zarząd Osiedla) 32 dyżury spotkaniowe dla Mieszkańców Siekierek. Członkowie Rady spotykali się z mieszkańcami także podczas lokalnych wydarzeń plenerowych – takich jak Święto Siekierek, Siekierkowska Majówka czy Czerwcówka pod Kopcem. Rada podczas swojego urzędowania wniosła/przyjęła 11 uchwał, zorganizowała kilka petycji (m.in. dotycz. budowy Czerniakowskiej-BIS, remontu ul. Bartyckiej, usprawnień trans-portowo/komunikacyjnych, a także budo-wy szkoły na Siekierkach, modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, jak również likwidacji żwirowni). Przedstawiciele Rady aktywnie uczestniczyli w podejmowanych przez mieszkańców inicjatywach i przedsięwzięciach, jak również zasiadali w zespole dzielnicowego Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Istotnym działaniem dla i w przestrzeni lokalnej było doprowadzenie do powstania i odsłonięcia Kamienia Pamięci poświęconego mieszkańcom Siekierek i Augustówki, jakie miało miejsce w październiku 2019 roku. Wszyscy Członkowie Rady będący mieszkańcami Siekierek starali się wypełniać mandat lokalnego Radnego sumiennie i rzetelnie czyniąc to z prze-konaniem i w pełni społecznym podejściem. Czy i jak to się udało, ocena należy do społeczności/do Państwa, a my dziękując za wszelką życzliwość i współdziałanie ufamy, że kolejna kadencja Ra-dy Osiedla Siekierki będzie dobrym i skutecznym czasem dla rozwijającej się siękierkowskiej społeczności.