Zgłoszenia i Wybory

Wybory do Rady Osiedla Siekierki na kolejną kadencję zostały zarządzone na dzień 9 sierpnia 2020 r., ale poprzedzi je rejestracja kandydatów na członków Rady Osiedla Siekierki.
Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Osiedla Siekierki można dokonywać w dniach od 9 do 15 lipca 2020 r. w godz. 16.00 – 20.00 w sali 19d Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27. Do rejestracji kandydata wymagane jest złożenie podpisów poparcia 15 osób stale zamieszkujących na terenie Osiedla Siekierki. Kandydatem na członka Rady Osiedla może być wyłącznie osoba pełnoletnia, stale zamieszkująca na terenie Osiedla Siekierki
Informacje o wyborach i formularze zgłoszenia kandydata na członka Rady Osiedla Siekierki znajdują się na stronie Urzędu Dzielnicy Mokotów http://www.mokotow.waw.pl/strona-1483-wybory_do_rady_osiedla_siekierki.html?fbclid=IwAR2UQOHY1db7ZMVHSCaCluig8XEWsJJajAFl9CP9P-n9ZbmSmcEPhKo4D9c