Pożegnalne spotkanie Rady Osiedla Siekierki – I-szej kadencji

Pierwsza kadencja Rady Osiedla Siekierki dobiegła końca. Jaka ona była to każdy na poziomie swojej wiedzy i dostępnych efektów może ocenić. Wszyscy Członkowie Rady będący mieszkańcami Siekierek starali się wypełniać mandat lokalnego Radnego sumiennie i rzetelnie czyniąc to z przekonaniem i w pełni społecznym podejściem. Czy i jak to się udało, ocena należy do społeczności/do Państwa.
Cieszymy się, że poprzez zaangażowanie Zarządu i Rady Osiedla udało się zaktywizować i wzmocnić siekierkowską społeczność, mamy więc i życzenie, i nadzieję, że kolejna (II-ga) kadencja Rady Osiedla Siekierki będzie kontynuacją, a nadto rozwijaniem lokalnej wspólnoty ku pożytkowi i miejscowym celom.
Pozwólcie Państwo, że w imieniu własnym, jak i wszystkich Członków Rady Osiedla Siekierki  podziękuję za te 4 lata współdziałania począwszy od Pana Burmistrza (Rafała Miastowskiego) i całego Zarządu, Pana Przewodniczącego Rady Dzielnicy (Miłosza Góreckiego) i Radnych, Naczelników i Kierowników Wydziałów, a także Urzędników. Drodzy Państwo mam nadzieję, że w Państwa ocenie współpraca minionych lat zapisała się pozytywnie, choć i wymagająco. Niechby więc ta passa trwała, a Radzie Osiedla Siekierki  kolejnej kadencji życzymy dobrych i skutecznym 4 lat działań dla rozwijającej się siekierkowskiej społeczności i przestrzeni.