Wrześniowy DYŻUR Rady Osiedla Siekierki

W dniu 11 września 2019 r., w  godz. 19.00 – 20.30, w siedzibie Rady Osiedla Siekierki – w Domu Kultury ”Dorożkarnia”, ul. Siekierkowska 28, w sali nr 20 odbędzie się DYŻUR Rady Osiedla Siekierki. Zapraszamy mieszkańców do skorzystania z tej możliwości spotkania się i rozmowy.

1 sierpnia 2019 r.

Przedstawiciele Rady Osiedla Siekierki wzięli udział w uroczystościach 75 rocznicy Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia o godz. 21.00 na Kopcu Powstania Warszawskiego (podczas uroczystości Rozpalenia Ogniska Pamięci) złożyli wiązankę i oddali cześć poległym w heroicznej walce Powstańcom. Cześć i Chwała Bohaterom!

Dwie Petycje

Petycje pod którymi Rada Osiedla Siekierki zbierała podpisy podczas wydarzeń plenerowych (Siekierkowskiej Majówki oraz Czerwcówki pod Kopcem) i wśród Siekierczan zostały złożone do warszawskiego Ratusza. Finalnie PETYCJA dotycząca likwidacji kopalni kruszyw zamknęła się w 33 listach zawierających 460 podpisów mieszkańców Siekierek, a PETYCJA dotycząca w sprawie modernizacji boiska szkolnego przy SP3 zamknęła się w 37 […]

Modernizacja Bartyckiej

W poniedziałek 17 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem projektantów i przedstawicieli Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. Mieszkańcom został przedstawiony plan nowego wariantu ulic Bartyckiej i Nadrzecznej harmonogram zaplanowanych prac. Obecni na spotkaniu mieszkańcy bardzo zaangażowali się w sprawę i przygotowali przeanalizowane, szczegółowe i bardzo realne uwagi i postulaty. Rada Osiedla Siekierki zebrała te opinie, […]

Majowy DYŻUR Rady Osiedla Siekierki

W dniu 8 maja 2019 r., w  godz. 19.00 – 20.30, w siedzibie Rady Osiedla Siekierki – w Domu Kultury ”Dorożkarnia”, ul. Siekierkowska 28, w sali nr 20 odbędzie się DYŻUR Rady Osiedla Siekierki. Zapraszamy mieszkańców do skorzystania z tej możliwości spotkania się i rozmowy.