I. Posiedzenie Rady Osiedla Siekierki 2020-2024

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla Siekierki II kadencji na lata 2020 – 2024 odbyło się w poniedziałek (7 września) w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Rakowieckiej 33a. Obrady otworzył Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził kworum, po czym otworzył pierwsze posiedzenie Rady Osiedla Siekierki jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. […]

Zgłoszenia i Wybory

Wybory do Rady Osiedla Siekierki na kolejną kadencję zostały zarządzone na dzień 9 sierpnia 2020 r., ale poprzedzi je rejestracja kandydatów na członków Rady Osiedla Siekierki.Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Osiedla Siekierki można dokonywać w dniach od 9 do 15 lipca 2020 r. w godz. 16.00 – 20.00 w sali 19d Urzędu Dzielnicy Mokotów przy […]

Koniec I. kadencji

14 czerwca br. dobiegła końca I-sza kadencja Rady Osiedla Siekierki – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów, która przez 4 minione lata re-prezentowała lokalną społeczność. 26 stycznia 2016 r. na mocy uchwały nr XIX/122/2016 Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zostało utworzone Osiedle Siekierki. Następnie w zarządzonych na 22 maja 2016 r. lokalnych wyborach wybrani Członkowie […]

Lutowy DYŻUR Rady Osiedla Siekierki

W dniu 26 lutego 2020 r., w  godz. 19.00 – 20.30, w siedzibie Rady Osiedla Siekierki – w Domu Kultury ”Dorożkarnia”, ul. Siekierkowska 28, w sali nr 20 odbędzie się DYŻUR Rady Osiedla Siekierki. Zapraszamy mieszkańców do skorzystania z tej możliwości spotkania się i rozmowy.