I. Posiedzenie Rady Osiedla Siekierki 2020-2024

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla Siekierki II kadencji na lata 2020 – 2024 odbyło się w poniedziałek (7 września) w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Rakowieckiej 33a. Obrady otworzył Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził kworum, po czym otworzył pierwsze posiedzenie Rady Osiedla Siekierki jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. […]