INFORMACJA początkowa

własne 026 3 czerwca 2015 r. złożony został (przez Grupę Inicjatywną) do Rady Dzielnicy Mokotów WNIOSEK o powołanie OSIEDLA SIEKIERKI, jako jednostki pomocniczej niższego rzędu, nadanie statutu i przeprowadzenie wyborów do rady Osiedla.

Aby Rada Osiedla mogła powstać pod wnioskiem o jej powołanie musiało podpisać się 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców danej jednostki pomocniczej. W (naszym) przypadku Osiedla Siekierki (obszar wskazany na mapce) było to 368 osób.

Złożony WNIOSEK został podpisany przez 446 mieszkańców przekraczając tym samym wymagany limit poparcia o 26,5 %.

 

Dodaj komentarz